C45011 MITSUBISHI FUSO/CANTER 07-MSC60CH

C45011 MITSUBISHI FUSO/CANTER 07-MSC60CH

C45011
MSC60CH FUSO/CANTER 1A 12V