C45012 MITSUBISHI FUSO/CANTER 24V 1B

C45012 MITSUBISHI FUSO/CANTER 24V 1B

C45012
CANTER/FUSO 24V 1B MSC90TA